Living. Data.

Izjava o zaštiti podataka

REISSWOLF Serbia doo Vas u nastavku informiše o načinu prikupljanja i obrade ličnih podataka na našoj web stranici. Zahvaljujemo Vam se na interesovanju za našu kompaniju i naše usluge.

 

Šta su lični podaci?

Lični podaci su svi podaci na osnovu kojih se jedna osoba može identifikovati npr. ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa kao i druga višestruka obeležja koja omogućavaju povratne zaključke o pojedincima…


1. Sakupljanje I obrada podataka

1.1. Tehnički podaci  
Kada posetite našu stranicu dolazi do razmene podataka, koje mi čuvamo privremeno, a koji Vam omogućavaju da pristupite stranici. Ti podaci uključuju sledeće: IP adresu, datum i vreme upita, sadržaj zahteva, status HTTP koda, količinu prenetih podataka, podatke o pretraživaču, operativnom sistemu, jeziku…

1.2. Osnov za prikupljanje podataka 
Prikupljanje podataka vrši se radi upravljanja poslovnim odnosima, zaključivanja ugovora, angažovanja dobavljača i pružanja profesionalnih usluga klijentima. Podatke o ličnosti prikupljamo kada nam se pojedinac obrati sa pitanjem, žalbom, komentarom, odnosno kada nam uputi neku povratnu informaciju (ime, kontakt podaci i sadržaj komunikacije). U toj situaciji pojedinac nam poverava podatke o ličnosti koje mi koristimo u cilju davanja odgovora na upit, odnosno rešavanja problema.  

1.3. Podaci koje ostavljate / otpremljeni podaci  
Podaci za korišćenje naših usluga, koje Vi lično ostavljate, mi skupljamo, obrađujemo i čuvamo. Izrada sigurnosnih kopija u našim back-up sistemima se podrazumeva.  

Ukoliko nas kontaktirate preko ove stranice, beležimo podatke koje unosite. Lične podatke koje nam ostavite na ovaj način koristimo isključivo samo za svrhe zbog kojih ste nam ih i dostaviti kada ste nas kontaktirali.

1.4. Kolačići  
Kada posećujete našu web stranicu na Vašem računaru se skladište tzv. kolačići. To su male tekstualne datoteke koje Vaš pretraživač identifikuje I skladišti, a na osnovu kojih kreator kolačića prima određene informacije. Kolačići ne mogu da pokreću programe I prenose viruse na Vaš računar. Oni postoje kako bi internet ponuda bila prilagođena korisniku i što efikasnija. Ova web stranica koristi sledeće vrste kolačića: privremene kolačiće i kolačiće trećih strana (kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube.) . Kolačići se brišu čim se sesija završti tj. čim zatvorite svoj prozor za pretraživanje.

Skladištenje kolačića na Vašem računaru možete sprečiti tako što ćete izmeniti podešavanja pretraživača, međutim, u tom slučaju morate biti svesni da možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti web stranice u potpunosti.

2. Gde se moji podaci obrađuju? 
Vaši podaci se obrađuju u Nemačkoj . Samo u retkim slučajevima i u okviru dozvoljenih zakonskih ograničenja podaci se mogu obrađivati i na drugom mestu.

3. Bezbednost podataka  
REISSWOLF Serbia doo redovno primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju obezbeđivanja obrade ličnih podataka i sprečavanja slučajnog gubitka ili uništenja, neovlašćenog i/ili nelegalnog pristupa, korišćenja, modifikacije ili objavljivanja istih.

Mere koje garantuju bezbednost podataka redovno se ažuriraju, posebno kada je reč o zaštiti Vaših ličnih podataka od rizika da se prenose dalje ili da dođu u posed treće strane. Ove mere su uvek u skladu sa najnovijim tehnološkim rešenjima.

4. Prenos podataka  
U nekim slučajevima za obradu podataka koristimo eksterne pružaoce usluga. Oni su pažljivo odabrani i u obavezi da postupaju po našim instrukcijama. Zabranjeno im je da prosleđuju podatke trećim licima i pod našim su redovnim nadzorom. Lični podaci se prosleđuju drugim rukovaocima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ili ako mi, ili treće lice, imamo legitiman interes da izvršimo prenos podataka ili se desi da u skladu sa zakonskim odredbama budemo u situaciji da moramo da prosledimo podatke vladinim institucijama. U svakom drugom slučaju, prosleđivanje podataka trećim licima biće moguće samo kada se Vi izričito s tim složite.

5. Analiza web stranice
Za statističku analizu ova web stranica koristi softver otvorenog koda – Piwik (http://de.piwik.org). Zbog toga se koriste kolačići (tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru). Podaci o korišćenju, koje generišu kolačići, se prenose na naš server i čuvaju kako zbog analize tako i zbog optimizacije naše web stranice. Server na kojem se čuvaju statistički podaci je dostupan samo nama i fizički se nalazi u Nemačkoj. Tokom ovog procesa, Vaša IP adresa je anonimna tako da Vi kao korisnik ostajete anonimni.  

6. Pravo na uvid u sačuvane podatke, korekciju i pravo na „zaborav”  
U svakom trenutku imate pravo da od nas zatražite Vaše podatke koje čuvamo, razlog zašto su podaci čuvani kao i da tražite izvore podataka, primaoce, kategorije primalaca kojima su ovi podaci prosleđeni i u koju svrhu. Ukoliko Vaši lični podaci sadrže grešku možete tražiti da se izvrši korekcija tih podataka. Takođe, ukoliko ste dali saglasnost da se Vaši podaci koriste, možete povući tu saglasnost u svakom momentu i zahtevati „zaborav” tj. brisanje tih podataka.