Living. Data.

REISSWOLF f.i.t. (File.Information.Technology.)

Karakteristika savremenih poslovnih procesa je stalno povećanje količine podataka.
U današnje vreme  nezamislivo  je poslovati  bez brzog pristupa potrebnim informacijama u svakom trenutku i sa bilo koje lokacije.
Upravljanje, kontrola i dostupnost podataka je od ključne važnosti za efikasno poslovanje.
Odgovor na zahteve savremenog poslovanja daje REISSWOLF f.i.t. digitalna arhiva.
To je aplikacija za digitalnu arhivu zasnovana na web platformi, koja omogućava praktičnu pretragu i brz pristup skeniranim dokumentima.

 

Arhivirani dokumenti se lako mogu pronaći naprednim pretragama koje koriste OCR tehnologiju, a dokumenti se mogu razmeniti putem e-maila ili putem interne mreže sa drugima korisnicima.
Procesi se mogu mapirati pomoću prilagodljivih radnih tokova (work-flow).
Sistem je odmah spreman za upotrebu, bez potrebe za instaliranjem hardvera ili softwera.
Podacima možete pristupiti i sa mobilnih uređaja ukoliko želite, u svakom trenutku putem REISSWOLF f.i.t. digitalne arhive.
Zaštitu Vaših podataka garantuju Nemački računarski centri sa najvišim stepenom bezbednosti.

File.Information.Technology.


Ovde možete pogledati kratak video o REISSWOLF f.i.t. aplikaciji