Living. Data.

Bezbednost je naš posao

 

REISSWOLF usluge su uskađene sa zakonskom regulativom i poštuju aspekte ekonomske efikasnosti, zaštite životne sredine i iznad svega aspekt bezbednosti.

Kontrolisana bezbednost

 • U REISSWOLF-u svi procesi se konstantno nadgledaju i evidentiraju od strane edukovanog osoblja. Na taj način je ustanovljen zatvoren bezbednosni sistem u kome se svi procesi konstantno prate.
 • Da bi mogao da garantuje apsolutnu sigurnost toka operacija REISSWOLF ne samo da vrši nadzor samostalno, već ima i periodični eksterni ekspertski nadzor.
 • REISSWOLF bezbednosni standardi podrazumevaju redovnu obuku zaposlenih, kontinuirano praćenje procesa i interne i eksterne revizije. Kao rezultat toga, Vaši podaci će biti apsolutno sigurni ukoliko se odlučite za REISSWOLF usluge.
 • Svi standardi u REISSWOLF grupi su u skladu sa međunarodnim standardima.

Najviši bezbednosni standardi uključuju  

 • Protivpožarni sistem i koncept integrisane protivpožarne zaštite
 • Protivprovalni sistem
 • Kontrolisanje pristupa
 • Video nadzor sa digitalnim zapisom događaja
 • Password i firewall zaštićenu bazu podataka sa dnevnim backup-om
 • REISSWOLF sigurnosne kontejnere prema najvišim standardima
 • Poverljivo uništavanje u skladu sa DIN 66399
 • Garantovano uništenje u roku od 24h
 • Potvrde o uništenju
 • Periodične interne i eksterne provere
 • Zakonski obavezane zaposlene
 • Praćenje svih operacija
 • Neprestano nadgledanje i obnavljanje resursa

Najviši standardi kvaliteta

 • Za bezbednost REISSWOLF klijenta: REISSWOLF usluge su sertifikovane i dokumentovane kroz perfektno koordinirani sistem upravljanja kvalitetom.
 • sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015
 • sistem upravljanja bezbednošću informacija u skladu sa ISO 27001:2013
 • usklađenost  procedura sa GDPR  i  Zakonom o zaštiti podataka o  ličnosti 
 • NAID
 • PRISM
 • zakonska obaveza čuvanja tajnosti podataka