Living. Data.

Novosti

Zašto ovaj Zakon ? 

         Novim zakonom se na celishodan način uređuje pitanje zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način...

Read more

Na predlog i inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, Skupština Srbije usvojila je na sednici održanoj 24. januara 2020. godine Zakon o...

Read more