Living. Data.

Arhiviranje dokumenata

Mi brinemo o Vašoj dokumentaciji, Vi brinite o Vašem poslu

 

REISSWOLF preuzima klijentovu poverljivu dokumentaciju, smešta je u arhivu i evidentira u sistemu upravljanja dokumentacijom koji je zasnovan na bar-kod registraciji. Način strukturiranja i obeležavanja dokumentacije je takav da omogućava klijentu direktan pristup arhivi. Mi preuzimamo odgovornost za praćenje rokova za obavezno čuvanje dokumentacije i nudimo vrhunsko softversko rešenje za arhiviranje, specijalno razvijen softver RWAM.

Najviši stepen bezbednosti

 • protivpožarni sistem i koncept integrisane protivpožarne zaštite
 • protivprovalni sistem
 • kontrola pristupa
 • video nadzor sa digitalnim zapisom događaja
 • password i firewall zaštićena baza podataka sa dnevim backup-om
 • praćenje svih operacija
 • zakonski obavezani zaposleni
 • periodične interne i eksterne provere

Efikasnost

 • optimalno iskorišćenje prostora
 • smanjenje troškova osiguranja kao i troškova protivpožarne zaštite
 • izbegavanje troškova skladišta i prostora za arhivu i održavanje istih
 • stabilnost cena
 • predvidljivi troškovi
 • praćenje rokova čuvanja dokumentacije
 • fokusiranje na osnovnu delatnost

 

Fleksibilnost

 • individualizovana rešenja i podrška pri premeštanju arhive
 • optimizacija indeksiranja dokumentacije prema klijentovom zahtevu
 • posebno prilagođena pretraga baza podataka
 • brz pristup u skladu sa ugovorom
 • fizička ili digitalizovana dostava zahtevanih fajlova

 

Vrhunska tehnološka rešenja

 • upravljanje arhivom na bazi bar kod sistema
 • kontrola pristupa
 • skeniranje na zahtev
 • WEB 2.0 pristup arhivi

 

 

 

Ako želite da proverite trenutne troškove Vaše arhive kliknite na A.B.C. kalkulator