Living. Data.

Šta kad dokumentaciji istekne rok čuvanja?

Sa dokumentarnim materijalom kojem je istekao rok čuvanja se postupa u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Nakon dobijanja saglasnosti od strane nadležnog arhiva, možete nam uputiti zahtev za uništavanje dokumentarnog materijala kojem su istekli rokovi čuvanja. Po izvršenom poverljivom uništavanju dobijate potvrdu o uništavanju.  

Da li mogu da uništim dokumentaciju, a da je prethodno ne arhiviram kod Vas?

Naš odgovor je - DA. Dokumentaciju za uništavanje možete nam predati i biti sigurni da će ona biti uništena u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima. 

Kuda odlazi uništena dokumentacija? 

Trudimo se da budemo društveno odgovorni, a to podrazumeva i da vodimo računa o životnoj sredini. Papir koji je uništen u skladu sa DIN 66399 odnosi se u reciklažni centar.